Modulsystem

Nordiska Effekt Byggen AB bedriver utveckling, tillverkning, försäljning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Det finns egentligen inga begränsningar för vilken typ av lokal eller boende vi kan skapa med vårt flexibla modulsystem.

Flexibiliteten är stor och kvaliteten hög. Vi ordnar en fin inre och yttre miljö i den paviljong, det flervåningshus eller annan modulbyggda lösning som passar dig.

Det finns egentligen inga begränsningar för vilken typ av lokal eller boende vi kan skapa med vårt flexibla modulsystem.
Snabbt och utan krångel levererar, monterar och färdigställer vi modulerna till helt inflyttningsklara lokaler. Kontorsmoduler, skolmoduler eller bostadsmoduler som du hyr så länge du vill, eller köper om det passar dig bäst.

Är du i en situation där ett akut behov har uppstått, och du bara behöver fler rum under en temporär period – då kan vi säkert lösa lokalen eller boendet. Det kan ju också vara så att du snabbt, snabbt behöver mer yta för något och alla permanenta lösningar tar för lång tid, även då kan våra moduler vara en idé.

Varmt välkommen, oavsett om du har frågor om moduler eller om du vill ha konkret förslag eller offert.