passivhussverige.se

Passivhuset är en byggnad som kombinerar god komfort med låg energianvändning och låga driftskostnader. Värmeförlusterna minimeras med ett välisolerat och tätt klimatskal, bra fönster och värmeväxling av ventilationsluften.

Passivhus dimensioneras så att värmen som krävs under årets kallaste dag kan tillföras med normalt ventilations öde. Luft är en relativt dålig värmebärare och hur mycket värme som kan distribueras är därför be- gränsad, och om tilluften är över ca 50 grader varm riskeras luftkvalitet och komfort. Det ventilations öde normerna kräver tillsammans med den maximala temperaturen luften kan ha ger maximala värmeförluster på ca 15 watt per kvadratmeter under årets kallaste dag. Effektkravet för passivhus innebär att byggnaden har mycket bra energiprestanda, vilket innebär låg en- ergianvändning. Att kunna distribuera all värme med ventilationsluften ger även den ekonomiska fördelen att ett separat upp-värmningssystem inte behövs.

Miljö

En minskad energianvändning i våra byggnader, nya som befintliga, är helt nödvändig om vi ska klara klimatmålen. Passivhuset ger förutsättningar för en drastisk minskning av energianvändningen i byggnader. Uppvärmningen av ett passivhus kräver under en fjärdedel av energin jämfört med en byggnad uppförd enligt Boverkets Byggregler.

Passivhus utgör ingen motsättning mot att arbeta med material med mindre miljöpåverkan eller s.k. naturliga material.

Vi har redan färdiga ritningar av passivhus i olika storlekar på en plan eller i två plan. Fråga våra passivhus specialister om ni är intresserade!

Mer om våra hus hittar du på www.passivhussverige.se