Timmerhus

Vi bygger ditt timmerhus gjord av maskinfräst timmer i dimensionen 200 mm vilket krävs om man vill bygga timmerhus för permanentboende och vill bygga helt utan övrigt isoleringsmaterial i väggarna.
Stockarna har olika höjd, så det ger intryck av att vara handtimrat. Råvaran är vanlig fura. Denna är ordentligt torkad innan den timras.
Med ett riktigt massiv furugolv, 300 mm takisolering och torvtak på fungerar husen utmärkt till åretruntboende.
Torvtak har mycket bra värmelagrande egenskaper vilket jämnar ut temperaturskillnaderna över dygnet i ett hus. I timmerhus, som ju redan har bra värmelagringskapacitet, blir resultatet att denna egenskap förstärks ytterligare.
Med vår unika fräsmaskinfår vi fram stockar som ger timmerhusen den traditionella timmerhuskänslan både exteriört och interiört.
Vi är ensamma om att med maskin fräsa ut knutar, precisionen blir 100%.
Knutarna görs 4 mm tätare än det finns plats för, vilket innebär att vid montage använder vi spännband och slägga för att få ihop knutarna.
Tätheten blir maximal med denna metod.
Energiförbrukningen i våra hus är betydligt lägre än i ett hus med ett antal år på nacke då vårt unika byggsystem ger mycket låga driftskostnader och en behaglig innemiljö.
Det finns två alternativ för er som vill bygga ett riktigt timmerhus.
Monterat vädertätt och nyckelfärdigt.
Vädertätt betyder att stommarna levereras till byggplatsen och monteras upp.
Vi bygger ett helt färdigt tak. Isolering och torv för tak på sammanlagt 400cm.
Dörrar, fönster och verandadörrar ingår.
För att bygga nyckelfärdigt timmerhus vi väljer lokala företag inom grundarbete, VVS och elektriker.

Är du intresserad, kontakta oss!